Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Διευθυντής εργαστηρίου «Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Chrysafis Konstantinos