Καθηγητής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck, Γερμανία
Floudas Georgios