Στέλεχος Μονάδας Β’ (Παρακολούθηση Προγραμμάτων και Έργων), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Περιβάλλοντος, ΜΟΔ ΑΕ
Giannaris Konstantinos
Μέλος