Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Gounopoulos Dimitrios
Πρόεδρος