Καθηγητής στο École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) και Διευθυντής του Centre de Recherche Integrative της Grenoble, ακαδημαϊκός, βραβείο Τuring 2007
Iosif Sifakis
President