Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Senior Vice President for Energy Solution and New Products Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Γερμανία
Kakaras Emmanouil
Μέλος