Ερευνήτρια και Τεχνική Σύμβουλος στο Κέντρο Αριστείας για Μεγάλα Δεδομένα, ΙΒΜ, Ελλάδα
Kollia Iliana
Μέλος