Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της IntelLex, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Kouzelis Dimitrios
Μέλος