Διευθυντής Ε&Α, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ και Πρόεδρος Τεχνολογικής Πλατφόρμας Τροφίμων FOOD FOR LIFE
Ladikos Dimitrios
Μέλος