Τεχνικός και Επιστημονικός Σύμβουλος Έργου ψηφιακού μετασχηματισμού, Υπεύθυνος Διαχείρισης και Επίβλεψης Έργου Διασύνδεσης συρμών υψηλών ταχυτήτων και πληροφορικών συστημάτων με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, Μητροπολιτικός δήμος του Λίβερπουλ, Ηνωμένο Βασίλειο
Loumanis Dimitrios
Μέλος