Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Μετάδοσης Θερμότητας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Malamakis Apostolos
Μέλος