Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικής Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος
Markou Christos
Πρόεδρος