Καθηγητής Μηχανικής Συμπεριφοράς Επιφανειών και Διεπιφανειών, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Matikas Theodoros
Μέλος