Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α’, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Morfoulaki Maria
Μέλος