Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
Oikonomidou Athina
Μέλος