Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Eθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, Αριστότελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Pleionis Emmanouil
Πρόεδρος