Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος
Raptopoulou Ekaterini