Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Βαθμίδας Β’, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος
Spiliotis Athanasios