Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιδρυτής και Διαχειριστής της νεοφυούς επιχείρησης Gnosis Data Analysis
Tsamardinos Ioannis
Μέλος