Τεχνικός Διευθυντής (CTO) στο τμήμα R&D, Samsung Ελλάδας
Tsiakoulis Pyrros
Μέλος