Natural Sciences & Mathematics

Πρόεδρος
Markou Christos
Αντιπρόεδρος
Labropoulou Sofia
Charmandaris Vasileios
Floudas Georgios
Niarchos Dimitrios
Vallianatos Filippos
Charisopoulos Sotirios
Baskoutas Sotirios
Chrysafis Konstantinos
Raptopoulou Ekaterini
Tagmatarchis Nikolaos
Kokotos Christoforos
Dimoulas Athanasios
Spiliotis Athanasios
Tritsaris Georgios

Νέα και Δράσεις

January 28, 2021
Amendment of the decision of the assembly of the Sectoral Scientific Councils
November 15, 2020
ESETEK Announcement relating to Scientific Publications
November 11, 2020
The Sectoral Scientific Councils (TES) have been established