Με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 849/2021, τροποποιήθηκε η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) με την προσθήκη ενός νέου μέλους, της Νίκης Γουλιμή, Επιχειρηματία, Συνιδρύτριας της Nova Credit και Διευθύνουσας Συμβούλου της Hellas Direct.

Η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) έχει διαμορφωθεί, ως εξής:

 1.  Σπυρίδων Αρταβάνης-Τσάκωνας , Ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, ως Πρόεδρος.
 2. Αριστείδης – Θωμάς Δοξιάδης του Σπυρίδωνος, Κοινωνικός Επιστήμονας και Οικονομολόγος, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Αναστασία Αϊλαμάκη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ελβετίας στη Λωζάννη (EPFL), Ελβετία και διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμογών και Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων. Επίσης, συν-ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της RAW Labs SA, ως μέλος.
 4. Βασίλειος Αντωνιάδης, Οικονομολόγος, ως μέλος.
 5. Νίκη Μαρία Γουλιμή, Επιχειρηματίας, Συνιδρύτρια της Nova Credit και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Hellas Direct, ως μέλος.
 6. Ελευθερία Ζεγγίνη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεταφραστικής Γονιδιωματικής στο Helmholtz Zentrum München, Γερμανία, ως μέλος.
 7. Θεόδωρος Θεοδώρου, Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως μέλος.
 8. Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Δ/ντής Έρευνας Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, ως μέλος.
 9. Βασιλική Κιντή, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.
 10. Ευγενία – Ελίζα Κονοφάγου, Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στη Σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Columbia Univercity, ως μέλος.
 11. Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια και Πρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ως μέλος.
 12. Σταυρούλα Μπαχταλιά, στέλεχος επιχειρήσεων, ως μέλος.
 13. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως μέλος.
 14. Ιωάννης Ταλιανίδης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, και AXA Chair in Epigenetics.
 15. Αιμιλιανός Χαλαμανδάρης, ερευνητής στο ερευνητικό τμήμα της Samsung Ελλάδος, ως μέλος.

 

Τα μέλη του Συμβουλίου κατανέμονται σε δύο (2) Επιτροπές, ως εξής:

1.Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας:

α. Αναστασία Αϊλαμάκη

β. Ελευθερία Ζεγγίνη

γ. Θεόδωρος Θεοδώρου

δ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης

ε. Βασιλική Κιντή

στ. Χριστίνα Κουλούρη

ζ. Ευγενία – Ελίζα Κονοφάγου

η. Ευάγγελος Μπεκιάρης

θ. Ιωάννης Ταλιανίδης

2.Επιτροπή Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας:

α. Βασίλειος Αντωνιάδης

β. Νίκη Γουλιμή

γ. Αριστείδης – Θωμάς Δοξιάδης

δ. Σταυρούλα Μπαχταλιά

ε. Αιμιλιανός Χαλαμανδάρης