Με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 184/2022 ορίστηκε η τροποποιημένη σύνθεση των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ), ως εξής:

1.Τ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. Πατρικαλάκης Νικόλαος , Kawasaki Professor of Engineering and Professor of Mechanical and Ocean Engineering, Department of Mechanical Engineering, MIT, ΗΠΑ, ως Πρόεδρος.
2. Αναστασιάδης Σπυρίδων, Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθυντής Iνστ. Hλεκτρονικής Δομής και Laser, ΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος.
3. Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής Χημικής Μηχανικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4. Κακαράς Εμμανουήλ, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Senior Vice President for Energy Solution and New Products Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Γερμανία.
5. Ματίκας Θεόδωρος, Καθηγητής Μηχανικής Συμπεριφοράς Επιφανειών και Διεπιφανειών, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6. Κόρδας Γεώργιος, Μέλος του ERC LS7 Starting Grant Panel.
7. Παπαδιάς Κωνσταντίνος, Ιδρυτικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Δικτύου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Καθηγητής Πληροφορικής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.
8. Βλαχογιάννη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κυκλοφοριακή Ροή και τη Διαχείριση Κυκλοφορίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
9. Νικήτα Κωνσταντίνα, Kαθηγήτρια Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
10. Κλάδης Αναστάσιος, Ιδιοκτήτης της ORYKTON Consulting IKE και Ιδρυτικός Εταίρος, Advanced Minerals and Recycling Industrial Solutions (AdMiRIS) IKE.
11.Κανελλόπουλος Νικόλαος, ιδρυτής και επιστημονικός υπεύθυνος της «Innovative Νanosolutions HTF SA».
12.Σαρηγιάννης Δημοσθένης, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου για το Εκθεσίωμα και την Υγεία στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13.Αγγελάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης.

2.Τ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Πλεξουσάκης Δημήτριος, Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και Αντιπρόεδρος ΙΤΕ και Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως Πρόεδρος.
2. Θεοδωρίδης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ως Αντιπρόεδρος.
3. Αχλιόπτας Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.
4. Γαρμπή Αναστασία, Διευθύντρια του τομέα Έρευνας και Διαχείρισης Προγραμμάτων, European Dynamics A.E.
5. Καραγιαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ.
6. Κάψιας Λάζαρος, CEO, εταιρεία Loctio P.C., Αθήνα.
7. Κομπατσιάρης Ιωάννης, Ερευνητής Α’, Αναπλ. Διευθυντής Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
8. Πανοπούλου Αικατερίνη, Managing Director, OHB Hellas μον. Ε.Π.Ε.
9. Πιτουρά Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
10. Σαρτζετάκης Στυλιανός, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».
11.Τζοβάρας Δημήτριος, Πρόεδρος & Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης (ΕΚΕΤΑ).
12. Υδραίος Ευστράτιος, Associate Professor in Computer Science, Director of Harvard Data Systems Laboratory, Harvard John A. Paulson School of Engineering & Applied Sciences, ΗΠΑ.
13.Καλογεράκη Βασιλική, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
14. Καλογεράς Δημήτριος, Ερευνητής Βαθμίδας Β’, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
15. Μαζαράκης Σπυρίδων, Business Designer Executive, εταιρεία Unisystems, Αθήνα.
16. Παπαευσταθίου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

3.Τ.Ε.Σ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1. Μάρκου Χρήστος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικής Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, ως Πρόεδρος.
2. Λαμπροπούλου Σοφία, Καθηγήτρια Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διευθύντρια Τομέα Μαθηματικών ΣΕΜΦΕ, Διευθύντρια ΔΠΜΣ “Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική”
και Αντιπρόεδρος Συγκλητικής Επιτροπής Βασικής Έρευνας ΕΜΠ, ως Αντιπρόεδρος.
3. Χαρμανδάρης Βασίλειος, Διευθυντής, Ινστιτούτο Αστροφυσικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας και Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
4. Φλούδας Γεώργιος, Καθηγητής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck, Γερμανία.
5. Νιάρχος Δημήτριος, R&D Director AMEN Technologies και Ομότιμος Ερευνητής ΙΝΝ, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.
6. Βαλλιανάτος Φίλιππος, Καθηγητής Γεωφυσικής – Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής Ινστιτούτου Φυσικής
Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
7. Χαρισόπουλος Σωτήριος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστ. Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής και επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιταχυντή Tandem του ΙΠΣΦ, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.
8. Μπασκούτας Σωτήριος, Καθηγητής Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
9. Χρυσάφης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Διευθυντής εργαστηρίου «Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10. Ραπτοπούλου Αικατερίνη, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστ. Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”.
11. Ταγματάρχης Νικόλαος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
12. Κόκοτος Χριστόφορος , Αναπληρωτής Καθηγητής του Tμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
13. Δημουλάς Αθανάσιος, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.
14. Σπηλιώτης Αθανάσιος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Βαθμίδας Β’, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.
15. Τριτσάρης Γεώργιος, Visiting Scholar, Institute for Applied Computational Science, Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, ΗΠΑ.

4. Τ.Ε.Σ. ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1. Κουρέτας Δημήτριος, Καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών και Τοξικολογίας και Διευθυντής του ομώνυμου εργαστηρίου, Τμήμα Βιοχημείας- Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος.
2.Φουντουλάκη Ελένη, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ, ως Αντιπρόεδρος.
3. Καλατζής Παναγιώτης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης και Συν-ιδρυτής της «Aquatic Biologicals», Κρήτη.
4. Κίντζιος Σπυρίδων, Πρύτανης & Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
5. Μπακόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
6. Μπαρτζάνας Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
7. Νούτσος Χρήστος, Επίκουρος καθηγητής, SUNY College, Old Westbury NY, ΗΠΑ.
8. Παπανδρουλάκης Νικόλαος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
9. Ρεμπουλάκης Πολυχρόνης, Leader Entomology, Branch of Biosecurity and Food Safety, NSW Department of Primary Industries (NSW DPI), Αυστραλία.
10. Κωνσταντινίδου Βαλεντίνη, Co-Founder and CEO, MEDOLIALI S.L., Ισπανία.
11. Αγγελάκης Εμμανουήλ, Κύριος Ερευνητής, Διαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Aix-Marseille, Γαλλία.
12. Γεωργιάδης Παύλος, Εθνοβιολόγος, Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης.
13. Ραντόπουλος Δημήτριος, Σύμβουλος Αγροδιατροφικού τομέα και μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ).
14. Μπαντάς Σωτήρης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ιδρυτής και CEO της Centaur Analytics.
15. Λαδικός Δημήτριος, Διευθυντής Ε&Α, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ και Πρόεδρος Τεχνολογικής Πλατφόρμας Τροφίμων FOOD FOR LIFE.
16. Χρυσολούρης Μάριος-Μάρκος, CEO και συνιδρυτής της SuSea Group/FreshStrips.
17. Κουτελιδάκης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
18. Κονίδης Αλέξιος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
19. Μαλαμάκης Απόστολος, Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Μετάδοσης Θερμότητας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
20. Γκομόζιας Δημήτριος, υπεύθυνος του τμήματος αλιείας – υδατοκαλλιεργειών, Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) – AGROCERT.

5. Τ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. Πλειώνης Εμμανουήλ, Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, ως Πρόεδρος.
2. Καλδέλλης Ιωάννης, Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχ/κών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αντιπρύτανης Έρευνας, ως Αντιπρόεδρος.
3. Κιαρτζής Σπυρίδων, Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.
4. Ρεπούλιας Φιλοκτήμων, Senior Application Engineer, Mobileye GmbH, Μόναχο, Γερμανία.
5. Βαμβακάς Αθανάσιος, Smart Grids Director, Intracom Telecom Group, Αθήνα.
6. Μαρινόπουλος Αντώνιος, Ερευνητής (Research Fellow) στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission Joint Research Centre), Πέττεν, Ολλανδία .
7. Κουτσομητοπούλου Αναστασία, Specialist Composite Research Engineer, GKN Aerospace, Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο.
8. Κολτσάκης Γρηγόριος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
9. Παναγάκος Γρηγόριος, Research Engineer, Leidos Research Support Team, National Energy Technology Laboratory, U.S. Department of Energy, ΗΠΑ.
10. Αϋφαντοπούλου Γεωργία, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Μεταφορών και Αναπλ. Διευθύντρια ΕΚΕΤΑ.
11. Δήμας Αθανάσιος, Πρόεδρος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Δ/ντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός», Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο.
12. Μποΐλέ Μαρία, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
13. Αγάθος Σπυρίδων, Professor, Unit of Bioengineering, Faculty of Bioscience Engineering, Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve, Βέλγιο.
14. Σταμπουλτζόγλου Αναστάσιος, Offshore Wind R&D Dynamics Engineer, Van Oord Offshore Wind bv, Ολλανδία.
15. Γιάνναρης Κωνσταντίνος, Στέλεχος Μονάδας Β’ (Παρακολούθηση Προγραμμάτων και Έργων), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Περιβάλλοντος, ΜΟΔ ΑΕ.
16. Γυπάκης Αντώνιος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας.
17. Γαβανάς Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Σχεδιασμού Μεταφορών και Κυκλοφοριακής Τεχνικής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
18. Ουλής Ρούσης Αναστάσιος, Chief Executive Officer, Co-founder, Smart Power Networks Ltd. και Research Assistant/Associate, Imperial College, Ηνωμένο Βασίλειο.
19. Πάνου Μαρία, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Μεταφορών και Διευθύντρια Τομέα “Όχημα και Οδηγός”, ΕΚΕΤΑ.
20. Ντεμιάν Ηλίας, Ερευνητής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
21. Γιούτσος Αναστάσιος, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΝΕΤ-Neutron Techniques Standardization for Structural Integrity.

6.Τ.Ε.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
1. Αλεξόπουλος Άγγελος, Σύμβουλος Έρευνας και Καινοτομίας, ως Πρόεδρος.
2. Δελλαρόκας Χρύσανθος, Associate Provost for Digital Learning and Innovation, Richard C. Shipley Professor in Management, Πανεπιστήμιο Βοστώνης, ΗΠΑ, ως Αντιπρόεδρος.
3. Κατσάμπας Αριστείδης, Head of EMEA App Ads & Partnerships Finance, Google, Ηνωμένο Βασίλειο.
4. Μανιάτη Μαργαρίτα-Δάφνη, Σύμβουλος Κοινωνικής Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ειδική Σύμβουλος Διοίκησης, ΔΕΗ.
5. Μιλτσακάκη Ελένη, CEO, Choosito!, ΗΠΑ .
6. Παπαλόης Απόστολος, Διευθυντής του Ερευνητικού, Εκπαιδευτικού και Πειραματικού Κέντρου της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας ELPEN.
7. Ραχανιώτου Ελένη, Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής και Τεχνολογίας Συνεργατών, Microsoft Corp.
8. Αλεφραγκή Μαρία, Talent Acquisition Expert, Coca- Cola HBC.
9. Αικατερινίδη Ζωή, CEO, Software Competitiveness International GmbH, Γερμανία.
10. Αλεξανδράτος Μιχαήλ-Ευάγγελος, Ιδρυτής και CEO, Εταιρεία Dare, Ελλάδα.
11. Μπατσής Ιωάννης, HR Business Partner, Wyndham Hotels & Resorts EMEA, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.
12. Τασούλης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδος (ALBA, Deree School of Business, Deree Graduate School).

7.Τ.Ε.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
1. Γουνόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρος.
2. Βασσάλος Βασίλειος, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Αντιπρόεδρος.
3. Γιαννακόπουλος Γεώργιος, σύμβουλος πληροφορικής και ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας SciFY ΑΜΚΕ.
4. Δαλαμάγκας Θεόδωρος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”.
5. Βαφόπουλος Μιχαήλ, Founder and CEO της startup εταιρείας Linked Business.
6. Ζιούβελου Πολυξένη, Σύμβουλος Καινοτομίας και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
7. Κόλλια Ηλιάνα, Ερευνήτρια και Τεχνική Σύμβουλος στο Κέντρο Αριστείας για Μεγάλα Δεδομένα, ΙΒΜ, Ελλάδα.
8. Μαδαμόπουλος Παναγιώτης, Partnerships Director, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), ΗΠΑ.
9. Μπανιά Κωνσταντίνα, Senior Legal & Policy Counsel, Ευρωπαϊκή Τηλεοπτική Ένωση, Γενεύη.
10. Στύλιος Χρυσόστομος , Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
11. Τσαμαρδίνος Ιωάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιδρυτής και Διαχειριστής της νεοφυούς επιχείρησης Gnosis Data Analysis.
12. Τσιάκουλης Πύρρος, Τεχνικός Διευθυντής (CTO) στο τμήμα R&D, Samsung Ελλάδας.
13. Δάρας Πέτρος, Διευθυντής Ερευνών και Διευθυντής Εργαστηρίου Οπτικής Υπολογιστικής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΕΚΕΤΑ.
14. Καλογεροπούλου Νεκταρία, Senior Account Manager, Enterprises & Public Sector, Nokia Hellas.
15. Κανελλόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ, Orange Grove Incubator.

8.Τ.Ε.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
1. Πραματάρη Αικατερίνη, Partner στο Uni.Fund και Αναπλ. Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρος.
2. Παπαδερός Αλέξανδρος, Deputy Head, Head of Innovation, Office for Research & Innovation (TUM ForTe), Technical University Munich (TUM), Γερμανία, ως Αντιπρόεδρος.
3. Αϊβάτογλου Δημήτριος, Head of R&D, NOKIA, Ελλάδα.
4. Αλεξόπουλος Λεωνίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
5. Βελένης Δημήτριος, Principal Member of Technical Staff, 3D and Silicon Photonics (3DSIP) department, Imec v.z.w, Leuven, Βέλγιο.
6. Κουζέλης Δημήτριος, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Intel-Lex, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
7. Πισσαδάκης Σταύρος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), ΙΤΕ.
8. Τζάννες Μιχαήλ, Founding Executive Manager, Tzannes Patent Management LLC, ΗΠΑ.
9. Τσακανίκας Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Διευθυντής Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής
Οικονομίας (ΕΒΕΟ), Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ.
10. Τσακίρη Σοφία, Δικηγόρος, Co-Founder RENVIS IKE, τ. Υπεύθυνη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11. Οικονομίδου Αθηνά, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
12. Ορφανού Ιφιγένεια, Σύμβουλος Ανάπτυξης Καινοτομίας & Διαχείρισης Γνώσης στο Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και την Εταιρεία Grant Thornton.
13. Αραποστάθης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
14. Βαρδαξόγλου Γεώργιος, Chief Operating Officer – Product Manager, Innoetics/Samsung Electronics, Ελλάδα.
15. Λουμάνης Δημήτριος, Τεχνικός & Επιστημονικός Σύμβουλος Έργου ψηφιακού μετασχηματισμού, Υπεύθυνος Διαχείρισης και Επίβλεψης Έργου Διασύνδεσης συρμών υψηλών ταχυτήτων και πληροφορικών συστημάτων με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, Μητροπολιτικός δήμος του
Λίβερπουλ, Ηνωμένο Βασίλειο.

9.Τ.Ε.Σ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
1. Καρυδάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως Πρόεδρος.
2. Κατσουράκη Μαριλίζα, Head of Corporate Development, Etraveli Group, ως Αντιπρόεδρος.
3. Αμπουντώλας Απόστολος, Chair, Undergraduate Programs, Assistant Professor of Finance and Revenue Management, School of Hospitality Administration, Boston University, ΗΠΑ.
4. Καλαβρός Γουσίου Δημήτριος, Co- Founder & General Partner, Velocity Partners Venture Capital, Αθήνα.
5. Νάσιου Παρασκευή Μυρσίνη, Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
6. Τσαλκιτζή Ευθαλία, Διευθύντρια Τμήματος Λύσεων Πολιτισμού (Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία), Unisystems S.A.
7. Ξεπαπαδάκου Σταυρούλα, συντάκτρια και συντονίστρια του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος «Ελληνικός Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
8. Κόκκινος Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος, Business Development, Moptil, Ισπανία.
9. Σκουρμπούτης Ευγένιος, Μηχανολόγος Μηχανών, εταιρεία Calpak.
10. Τσιαφάκη Δέσποινα, Διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτισμού & Δημ. Βιομηχανιών, Ε.Κ. «Αθηνά».
11. Μορφουλάκη Μαρία, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α’, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
12. Σαριδάκη Κατερίνα, Διευθύντρια, CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
13. Χαρκιολάκης Αλέξανδρος, Γενικός Διευθυντής του Συλλόγου « Οι Φίλοι της Μουσικής», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
14. Τριβιζάς Μάριος Αντώνιος, Ανεξάρτητος σύμβουλος σε θέματα υποστήριξης έργων στον ξενοδοχειακό κλάδο Μ&Α σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία.
15. Λαοπόδη Μαρία Λουίζα, Υπεύθυνη έργου και διαχειρίστρια του προγράμματος ελληνογερμανικής υποτροφίας START για το Goethe-Institut e.V, Ελλάδα.
16. Αλεξοπούλου Αθηνά – Γεωργία, Καθηγήτρια, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

10.Τ.Ε.Σ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1.Λυγερού Ζωή, Καθηγήτρια Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, ως Πρόεδρος.
2.Λούβη Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νευροχειρουργικής και Τμήμα Νευροεπιστήμης, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Yale, ΗΠΑ, ως Αντιπρόεδρος.
3.Τζουλάκη Ιωάννα, Επίκουρη Kαθηγήτρια Υγιεινής, Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια (Επισκέπτρια) στην Επιδημιολογία, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Ιατρική Σχολή, Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο.
4.Κλινάκης Απόστολος, Διευθυντής Ερευνών, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
5.Κοκκινίδης Μιχαήλ, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Ομότιμος Ερευνητής Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
6.Χατζηγεωργίου Άρτεμις-Γεωργία, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική», του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7.Κατσάνης Ηλίας Νικόλαος, Καθηγητής Γενετικής και Κυτταρολογίας, Feinberg School of Medicine, Πανεπιστήμιο Northwestern, ΗΠΑ.
8.Γοργούλης Βασίλειος, Καθηγητής και Διευθυντής στο Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
9. Παναγιώτα Ποϊράζη, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
10. Δελιδάκης Χρήστος, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης & Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
11. Τύπας Αθανάσιος, Group Leader & Senior Scientist, EMBL – Genome Biology Unit, Γερμανία.
12.Δελούκας Παναγιώτης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών William Harvey της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, Καθηγητής Καρδιοαγγειακής Γονιδιωματικής, Μέλος της Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου.
13.Ντζιαχρήστος Βασίλειος, Τακτικός Καθηγητής (Ιατρικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), Διευθυντής, Έδρα Βιολογικής Απεικόνισης, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μονάχου, Διευθυντής, Ινστιτούτο Βιολογικής και Ιατρικής Απεικόνισης και Διευθυντής, Τμήμα Βιοιατρικής Μηχανικής, Χέλμχολτζ Κέντρο
Μονάχου.
14.Ραγκούσης Ιωάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Γενετικής του ανθρώπου και στο τμήμα Βιομηχανικής του Πανεπιστημίου McGILL, Διευθυντής του Προγράμματος Γονιδιωματικής, Κέντρο Γονιδιώματος του
Πανεπιστημίου McGILL, Καναδάς.

11. Τ.Ε.Σ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.Μόττη Ευφροσύνη, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρος.
2. Θανασάς Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Αντιπρόεδρος.
3.Γαλενιανός Εμμανουήλ, Καθηγητής Οικονομικών στο Royal Holloway, University of London, Αγγλία.
4.Γιαλούρη Αναστασία Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο την Ανθρωπολογία και τον Υλικό Πολιτισμό, τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Παν/μιο.
5.Γκόφας Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
6.Καμπόλης Χρήστος, Επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Κέντρου Ανταγωνιστικότητας του IMD (Institute for Management Development), Ελβετία.
7.Καραναστάση Παυλίνα, Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
8.Μπάλλας Δημήτριος, Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Groningen, Κάτω Χώρες.
9.Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
10.Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11.Πεχλιβάνος Μιλτιάδης, Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών, Freie Universität Berlin, Γερμανία.
12.Ρόρη Λαμπρινή, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, Μεγάλη Βρετανία.
13.Σταμέλος Γεώργιος, Καθηγητής Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Θεσμών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
14. Γαζή Φωτεινή, Καθηγήτρια Θεωρίας της Ιστοριογραφίας-Νεότερης Ιστορίας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
15. Λιανέρη Αλεξάνδρα, Επικ. Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.