Ιδρυτής και CEO, Εταιρεία Dare, Ελλάδα
Αλεξανδράτος Μιχαήλ-Ευάγγελος
Μέλος