Ιδρυτής και CEO, Εταιρεία Dare, Ελλάδα
Alexandratos Michail-Evangelos
Μέλος