Σύμβουλος Έρευνας και Καινοτομίας
Αλεξόπουλος Άγγελος
Πρόεδρος