Σύμβουλος Έρευνας και Καινοτομίας
Alexopoulos Aggelos
Πρόεδρος