Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αλεξόπουλος Λεωνίδας
Μέλος