Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Alexopoulos Leonidas
Μέλος