Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αγγελάκης Δημήτριος
Μέλος