Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Aggelakis Dimitrios
Μέλος