Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ιδρυτής και CEO της Centaur Analytics
Μπαντάς Σωτήρης
Μέλος