Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ιδρυτής και CEO της Centaur Analytics
Mpantas Sotiris
Μέλος