Καθηγητής Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μπασκούτας Σωτήριος