Καθηγητής Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Baskoutas Sotirios