Ομότιμη Διευθύντρια Ερευνών, πρώην Διευθύντρια Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Χατζηιωάννου Μαρία
Πρόεδρος