Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις»
Χουλιάρας Αστέριος
Πρόεδρος

Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις».