Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ
Φουντουλάκη Ελένη
Αντιπρόεδρος