Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ
Fountoulaki Eleni
Αντιπρόεδρος