Καθηγήτρια Θεωρίας της Ιστοριογραφίας - Νεότερης Ιστορίας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Γαζή Φωτεινή
Μέλος