Εθνοβιολόγος, Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης
Γεωργιάδης Παύλος
Μέλος