Εθνοβιολόγος, Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης
Georgiadis Pavlos
Μέλος