Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχ/κών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αντιπρύτανης Έρευνας
Καλδέλλης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος