Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχ/κών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αντιπρύτανης Έρευνας
Kaldellis Ioannis
Αντιπρόεδρος