Πρόεδρος του Δ.Σ. Orange Grove Incubator
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Μέλος