Πρόεδρος του Δ.Σ. Orange Grove Incubator
Kanellopoulos Ioannis
Μέλος