Ιδρυτής και επιστημονικός υπεύθυνος της Innovative Νanosolutions HTF SA
Κανελλόπουλος Νικόλαος
Μέλος