Ιδρυτής και επιστημονικός υπεύθυνος της Innovative Νanosolutions HTF SA
Kanellopoulos Nikolaos
Μέλος