Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Κιαρτζής Σπυρίδων
Μέλος