Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Kiartzis Spyridon
Μέλος